8.  ทำการปิดประมวลผล แต่พอตรวจสอบข้อมูลมีบัญชีรายได้หนึ่งตัว

ที่ไม่ปิดเข้ากำไรสะสม

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

8.  ทำการปิดประมวลผล แต่พอตรวจสอบข้อมูลมีบัญชีรายได้หนึ่งตัว

ที่ไม่ปิดเข้ากำไรสะสม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เมื่อไปดูที่ผังบัญชี เลขที่บัญชีตัวนี้ หมวด เป็นหมวด 3 แต่พอแก้แล้วจะบันทึก

โปรแกรมกลับไม่ยอมให้บันทึก

วิธีแก้ไข ให้ไปดูที่บัญชีคุมของเลขที่บัญชีนี้ว่าหมวดถูกหรือไม่ เพราะปกติ เลขที่บัญชีย่อยจะผันแปรตามเลขที่บัญชีคุม ซึ่งต้องแก้ที่บัญชีคุมก่อน แล้วถึงมาแก้ไขบัญชีย่อย