6. โปรแกรมจะคำนวณหายอด "กำไรสุทธิ" ได้อย่างไร และจะนำตัวเลขที่ได้เก็บไว้ที่ไหน

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

6. โปรแกรมจะคำนวณหายอด "กำไรสุทธิ" ได้อย่างไร และจะนำตัวเลขที่ได้เก็บไว้ที่ไหน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

โดยการนำยอดของบัญชีคุมระดับที่ 1 ของหมวดรายได้ หัก ด้วยยอดของบัญชีคุมระดับที่ 1 ของหมวดค่าใช้จ่าย ยอดกำไรสุทธิที่ได้จะนำไปเก็บไว้ที่บัญชีกำไรสะสมตามที่กำหนดไว้ที่จอ เริ่มระบบ 5.2 กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน