3.  หลังจากปิดประมวลผลสิ้นปี ยังมีข้อมูลของปีเก่าค้างอยู่ในสมุดรายวัน

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

3.  หลังจากปิดประมวลผลสิ้นปี ยังมีข้อมูลของปีเก่าค้างอยู่ในสมุดรายวัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหต ที่จะทำให้ข้อมูลในสมุดรายวันไม่ถูกลบทิ้ง มีอยู่ 2 กรณี คือ

1.  ขณะที่ปิดประมวลผล ซึ่งจะมีหน้าจอขึ้นมาถามรอบบัญชีปีใหม่ แต่กลับป้อนเป็นรอบบัญชีปีเก่าเข้าไป

2.  เป็นระบบแลน และไม่มีสิทธิในการสร้างหรือลบไฟล์ในไดเรคทอรี่ที่เก็บข้อมูล หรือไดเรคทอรีของ Temp

วิธีแก้ไข จะแบ่งตามสาเหตุดังนี้

1.  ปิดประมวลผลใหม่ โดยแก้ไขรอบบัญชีให้ถูกต้อง

2.  ล็อคอินด้วยระดับของผู้ดูแลระบบแลน (Admin) จากนั้นลองปิดประมวลผลใหม่