6.  ทำการปิดประมวลผลที่เครื่องลูก ใช้ระบบ lan  ฟ้อง “error ไม่สามารถลบ TEMP FILES” ซึ่งก่อนปิดประมวลผล ก็จัดเรียงผ่าน ลอง set TEMP,TMP หรือ Del *.Temp แล้วก็ปิดประมวลไม่ได้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > สำหรับ Version Dos >

6.  ทำการปิดประมวลผลที่เครื่องลูก ใช้ระบบ lan  ฟ้อง “error ไม่สามารถลบ TEMP FILES” ซึ่งก่อนปิดประมวลผล ก็จัดเรียงผ่าน ลอง set TEMP,TMP หรือ Del *.Temp แล้วก็ปิดประมวลไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  พี่โปรแกรมเมอร์แจ้งว่าการปิดประมวลผลสิ้นปี จะมีการเขียน temp file บางตัวลงในที่เก็บข้อมูล (ไม่ใช่ใน Folder Temp ที่เซ็ทไว้ในเครื่อง) หลักการคือ จะสร้างไฟล์ temp ขึ้นมา 1 ตัว เป็นไฟล์ทางด้านบัญชี สำหรับเอาไว้เก็บรายการบัญชีของปีใหม่ จากนั้นลบไฟล์บัญชีเดิมทิ้ง แล้วค่อย rename temp ไฟล์นั้นกลับมาเป็นไฟล์บัญชีของโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง

(ดังนั้น สิทธิในการปิดประมวลผลสิ้นปี จึงต้องมีทั้งสิทธิในการ add , delete , modified ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลของโปรแกรม)

แต่สำหรับการจัดเรียงข้อมูล จะเขียน temp file ลงในโฟลเดอร์ Temp

***dos กับ windows เหมือนกันเลย***

 

วิธีแก้ไข

1. แก้ไข สิทธิในระบบ lan

2. สร้างบริษัทใหม่ โดย ที่เก็บข้อมูล ให้ระบุเป็น drive local ของเครื่องลูกแทน เช่น C:\123 แล้วทำการ ปิดประมวลในบริษัทนี้แทน

 

หมายเหตุ

แต่อย่างไรก็ตามเวลาเช็คกับลูกค้า ในเรื่องการจัดเรียงข้อมูลแล้วมีปัญหา ก็ให้เช็คทั้งสิทธิในโฟลเดอร์ Temp กับในที่เก็บข้อมูลด้วยนะครับ