2. การปิดประมวลผลสิ้นปี ปิดหลาย ๆ ปี ครั้งเดียว  หรือปิดแค่ครึ่งปี ปกติจะแนะนำอย่างไร

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

2. การปิดประมวลผลสิ้นปี ปิดหลาย ๆ ปี ครั้งเดียว  หรือปิดแค่ครึ่งปี ปกติจะแนะนำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การปิดประมวลผลสิ้นปี ปิดหลาย ๆ ปี ครั้งเดียว  หรือปิดแค่ครึ่งปี ปกติจะแนะนำให้ลูกค้าขยายรอบบัญชีในงวดที่ 12 เป็นปีสุดท้ายหรือวันที่สุดท้ายที่ต้องการจะปิด  ผลที่ได้ยอดเจ้าหนี้, ลูกหนี้,สินค้าและยอดบัญชีจะถูกต้องแต่ถ้าลูกค้ามีการใช้ระบบทรัพย์สิน

ให้โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วย จะใช้วิธีนี้ไม่ได้ ค่าเสื่อมราคาสะสมจะผิด เพราะโปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคา จาก 365 หรือ 366  วันเท่านั้น

ฉะนั้น!!!!!!! ก่อนปิดควรสอบถามลูกค้าก่อนว่ามีใช้ระบบทรัพย์สินหรือไม่ ถ้าใช้ต้องปิดทีละปีค่ะ