14.  ลูกค้าปิดประมวลผลไม่ได้ ฟ้องไม่ได้กำหนดบัญชีกำไรสะสม  เบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับบัญชีทำเพียงเปิดบิลซื้อ-ขาย ผังบัญชีลบออกไม่ได้ใช้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

14.  ลูกค้าปิดประมวลผลไม่ได้ ฟ้องไม่ได้กำหนดบัญชีกำไรสะสม  เบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับบัญชีทำเพียงเปิดบิลซื้อ-ขาย ผังบัญชีลบออกไม่ได้ใช้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข ให้เข้าผังบัญชีแล้วให้เพิ่มเลขที่บัญชีกำไรสะสม เพียงบัญชีเดียว จากนั้นนำเลขที่บัญชีกำไรสะสมไปใส่ไว้ในเมนูเริ่มระบบข้อ 5.2 ช่องกำไรสะสม   แล้วทำการปิดประมวลผลอีกครั้ง