10. ปิดประมวลผลสิ้นปี ปีที่มีการปิดบัญชี  ในเริ่มระบบ ข้อ A มีการล๊อคงวดไว้ เมื่อปิดแล้ว จะมีผลกระทบอะไรกับข้อมูลหรือไม่

 

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

10. ปิดประมวลผลสิ้นปี ปีที่มีการปิดบัญชี  ในเริ่มระบบ ข้อ A มีการล๊อคงวดไว้ เมื่อปิดแล้ว จะมีผลกระทบอะไรกับข้อมูลหรือไม่

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

·ไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้น