1.  เพิ่มหนี้ลูกหนี้ ไม่แสดงในรายงานสินค้า

Navigation:  ระบบการเงิน > เพิ่มหนี้ลูกหนี้ >

1.  เพิ่มหนี้ลูกหนี้ ไม่แสดงในรายงานสินค้า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 การทำเอกสารนี้ จะไม่มีผลกับสต๊อกสินค้า แต่ทำเพื่อเป็นการ เพิ่มยอดขายและลูกหนี้ เท่านั้น