2.  เพิ่มเมนูย่อยในเริ่มระบบ 4. กำหนดเลขที่เอกสารในหมวดของ DP ไว้ เป็น DA และมีการแก้ไขแบบฟอร์มเพิ่มใน DA ปรากฎว่า ฟอร์มในเอกสาร DP เปลี่ยนตามด้วย

Navigation:  ระบบบัญชี > เงินสดย่อย > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

2.  เพิ่มเมนูย่อยในเริ่มระบบ 4. กำหนดเลขที่เอกสารในหมวดของ DP ไว้ เป็น DA และมีการแก้ไขแบบฟอร์มเพิ่มใน DA ปรากฎว่า ฟอร์มในเอกสาร DP เปลี่ยนตามด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ชื่อไฟล์ของเงินสดย่อยจะใช้ชื่อ GLPTT.RR1 ถึงแม้จะมีการเพิ่มเมนูย่อยอีกกี่ตัวก็จะใช้ชื่อนี้ ซึ่งจะไม่เหมือนกับ IV ที่จะใช้ชื่อไฟล์เป็น ARIVCIV.RR1 ซึ่งถ้าเพิ่มเมนูย่อยไว้ ก็จะเปลี่ยนให้ เช่น ARIVCIA.RR1                            

 

วิธีแก้ไข แต่โปรแกรมวินโดว์มีการแก้ไขใหม่แล้ว แก้ไขประมาณวันที่ 01/09/51