2.  คีย์บิลซื้อ มีการใส่แผนกไว้ที่ด้านบน พอ Save จะมีตัวอักษรด้านบนขวาสุดแสดงอยู่บนหน้าจอด้วย

Navigation:  ระบบซื้อ > สำหรับ Version Dos >

2.  คีย์บิลซื้อ มีการใส่แผนกไว้ที่ด้านบน พอ Save จะมีตัวอักษรด้านบนขวาสุดแสดงอยู่บนหน้าจอด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ  เพราะแผนกที่เลือกนั้นได้กำหนดรายละเอียดของแผนกยาวเกินกว่าที่โปรแกรมกำหนดไว้ที่ หน้าจอได้กำหนดปิด Digit ไว้ คือปิดไว้ถึง Digit ที่ 19 ทำให้ Digit ที่ 20 มาแสดงอยู่ที่หน้าจอด้วย