1.  ถ้าต้องการยกเลิกเอกสาร โดยไม่ต้องกด F10 แล้วเลือกเมนู "ยกเลิกเอกสาร" ทำได้อย่างไร

Navigation:  ระบบซื้อ > สำหรับ Version Dos >

1.  ถ้าต้องการยกเลิกเอกสาร โดยไม่ต้องกด F10 แล้วเลือกเมนู "ยกเลิกเอกสาร" ทำได้อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·   กด ALT+F9 สามารถกดคำสั่งนี้กับเอกสาร ที่อยู่ในเมนูซื้อ ,ขาย ,การเงิน และสินค้าประจำวัน