4.  สำรองข้อมูลลงแผ่น A ขึ้น Error 11 Reading drive a:\ ตอนที่ไฟล์วิ่งไปบางส่วน แต่เอาแผ่นนี้ไปสำรองบริษัทข้อมูลเปล่าไม่มีปัญหา

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

4.  สำรองข้อมูลลงแผ่น A ขึ้น Error 11 Reading drive a:\ ตอนที่ไฟล์วิ่งไปบางส่วน แต่เอาแผ่นนี้ไปสำรองบริษัทข้อมูลเปล่าไม่มีปัญหา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ เพราะข้อมูลเปล่าที่สำรองลงแผ่นนั้นจะใช้เนื้อที่ในแผ่นน้อยหรือไม่เต็มแผ่น

ส่วนแผ่นที่ 1 มีจุดเสียในแผ่นตรงเกือบท้ายแผ่นทำให้ไม่เจอข้อความ Error นี้  แต่ข้อมูลที่ทำงานไปแล้ว ใช้แผ่นถึง 2 แผ่นในการสำรอง