3.  ดึงขอมูลสำรองมาใช้แล้วขึ้น Error 4 CRC Error Reading drive A:

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

3.  ดึงขอมูลสำรองมาใช้แล้วขึ้น Error 4 CRC Error Reading drive A:

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ

กรณีนำแผ่นข้อมูลมาจากเครื่องอื่น

วิธีแก้ไข

ในกรณีนี้แนะนำให้ไปสำรองมาใหม่ แต่ต้อง Format แผ่นนี้เสียก่อน ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้แผ่นชุดใหม่

แต่ถ้ายังไม่ได้อีกให้ สงสัยว่าไดร์ฟของเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ให้ใช้เครื่องที่สามตัดสินว่าไดร์ฟ

ของเครื่องไหนเสียกันแน่ ถ้าลูกค้ามีแค่ 2 เครื่องก็ให้ลูกค้าสำรองข้อมูลของ แต่ละเครื่องมาให้เราตรวจสอบให้

สาเหตุ

กรณีแผ่นข้อมูลมีอยู่ชุดเดียว ให้ถามว่าเกิด Error ในขั้นตอนไหน  ถ้าเกิดขึ้นตอนที่กำลังอ่านไฟล์ จากแผ่นมาลงที่

Hdd. ซึ่งยังไม่ถึงขั้นตอนการขยายไฟล์ออกมา ในจังหวะนี้ ข้อมูลเดิมที่อยู่ใน Hdd.  อาจจะยังไม่ถูกทับ ให้กด Ctrl+Break เพื่อออกจากโปรแกรม

วิธีแก้ไข

ให้นำแผ่นข้อมูลนี้ไปลองดึงที่เครื่องอื่น หรือสร้างบริษัทใหม่แล้วดึงข้อมูลจากแผ่น

จากแผ่นนั้น ซึ่งถ้ายังดึงไม่ได้ ก็แสดงว่าแผ่นนั้นเสียจริง ๆ ก็ให้ส่งแผ่นข้อมูลนั้นมาให้เราช่วยกู้ให้ (แต่ให้บอกลูกค้าว่าอย่าคาดหวังมาก เพราะอาจจะกู้ไม่ได้)

 ถ้า Error เกิดขึ้นตอนที่กำลังขยายไฟล์ ออกมาเป็นไฟล์ข้อมูลย่อย ๆ แล้ว โปรแกรมจะฟ้องว่า "พบเครื่องหมายจบแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง " หรือ "ผลรวมแฟ้ม ไม่ถูกต้อง " ในกรณีนี้แสดงว่า ข้อมูลบางไฟล์ถูกทับไปแล้ว แต่บางไฟล์ยังไม่ถูกทับ (ทำไปได้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ) อาการจะหนักกว่าข้อแรก เพราะไฟล์ในฮาร์ดดิสก์จะไม่สมบูรณ์  ใช้งานต่อไม่ได้ ถ้านำไปลองดึงเครื่องอื่นแล้วยังไม่ได้ ก็ต้องส่งมาให้เราช่วยกู้ให้

*** ทั้ง 2 กรณีข้างบนนี้ ห้าม Scandisk ที่แผ่นเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไฟล์ส่วนที่เสียถูกตัดทิ้งไป

และทำให้ส่วนที่เหลืออยู่กู้ไม่ได้ และถ้าหากต้องส่งแผ่นมาให้บริษัทช่วยกู้ให้ ควรจะสำรองข้อมูล

ของบริษัทที่เสียอยู่นั้น ขึ้นแผ่นใหม่อีกหนึ่งชุด ติดมาด้วย หรือถ้ามีข้อมูลชุดเก่าแค่ไหนก็ตาม ให้นำติดมาด้วย