5.  เปิดบิลขายสด ขายเชื่อ หรือหน้าจออื่นๆ ที่มีให้เลือกรายการสินค้า 5.  ถ้าเข้าไปในรายการแล้วคลิกแว่นขยาย เพื่อเลือกรายการสินค้าปรากฎว่า

หน้าจอด้านล่างมองไม่เห็น

Navigation:  ระบบขาย > สำหรับ Version Dos >

5.  เปิดบิลขายสด ขายเชื่อ หรือหน้าจออื่นๆ ที่มีให้เลือกรายการสินค้า 5.  ถ้าเข้าไปในรายการแล้วคลิกแว่นขยาย เพื่อเลือกรายการสินค้าปรากฎว่า

หน้าจอด้านล่างมองไม่เห็น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ให้ปรับที่ Properties -> Setting -> Screen resolution ของลูกค้าตั้งอยู่ที่ 800 by 600 pixels ให้ปรับเป็น 1280 by 1024 pixels