3. หลังแก้ไขฟอร์มบิลขายเรียบร้อย ปรากฎว่าเวลาสั่งพิมพ์บิลที่มี 1 รายการ ยอดรวมเป็นเงินจะตรงตามฟอร์ม แต่ถ้าเป็นบิลที่มีรายการมากกว่า 1 รายการ บรรทัดรวมเป็นเงินด้านล่างจะต่ำลงไปเรื่อย ๆ ตามจำนวนของรายการสินค้า

Navigation:  ระบบขาย > สำหรับ Version Dos >

3. หลังแก้ไขฟอร์มบิลขายเรียบร้อย ปรากฎว่าเวลาสั่งพิมพ์บิลที่มี 1 รายการ ยอดรวมเป็นเงินจะตรงตามฟอร์ม แต่ถ้าเป็นบิลที่มีรายการมากกว่า 1 รายการ บรรทัดรวมเป็นเงินด้านล่างจะต่ำลงไปเรื่อย ๆ ตามจำนวนของรายการสินค้า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   เพราะมีการใส่คำสั่งบิตคือ \027\074\XXX ในบรรทัดที่เป็น Ib: ซึ่งจะมีผลให้มีการบิดทุกครั้ง

ที่พิมพ์รายการสินค้าแต่ละตัว จึงทำให้รวมเป็นเงินตกลงมาเรื่อย ๆ

วิธีแก้ไข ให้เอาคำสั่งบิต ออกแล้วให้ไปใส่ไว้ตรงบรรทัดที่เป็น He: แทน