2.  พิมพ์ใบกำกับมีรายการแค่  2 รายการแต่เวลาพิมพ์ออมาใช้กระดาษถึง 2 แผ่น ซึ่งควรใช้แค่แผ่นเดียว

Navigation:  ระบบขาย > สำหรับ Version Dos >

2.  พิมพ์ใบกำกับมีรายการแค่  2 รายการแต่เวลาพิมพ์ออมาใช้กระดาษถึง 2 แผ่น ซึ่งควรใช้แค่แผ่นเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   เพราะเวลาคีย์เอกสารใบกำกับมีใส่รายการหมายเหตุ ใน F8 F7 ในบรรทัดที่ 10 ทั้ง 2 รายการถึงจะเป็นรายการเดียวก็ตาม ทำให้โปรแกรมจะนับรายการเป็นรายการละ 10 บรรทัดทั้ง 2 รายการก็รวม 20 บรรทัดและรวมกับรายการสินค้า 2

บรรทัดทั้งหมดก็ 22 บรรทัด ทำให้ไม่พอ 1 หน้าต้องพิมพ์ต่อหน้า 2 ด้วย