1. ทำไมสั่งพิมพ์ใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อที่หน้าจอรายละเอียดลูกค้า โปรแกรมกลับแสดงผลขึ้นมาเป็นหน้าจอว่างๆ

 

Navigation:  ระบบขาย > สำหรับ Version Dos >

1. ทำไมสั่งพิมพ์ใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อที่หน้าจอรายละเอียดลูกค้า โปรแกรมกลับแสดงผลขึ้นมาเป็นหน้าจอว่างๆ

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะไม่ได้ป้อนวงเงินอนุมัติไว้  ต้องป้อนไว้อย่างน้อย 1 บาท