1.  พิมพ์เอกสารเบิกชดเชยเงินสดย่อย VR  แล้วขึ้นข้อความ ***ยอดรวมของทุกใบที่เบิก ไม่เท่ากับยอดรวมเป็นเงิน***  ทั้ง ๆ ที่ยอดรวมถูกต้องแล้ว เข้าไปเช็คที่ เอกสาร DP แต่ละใบ  พบว่ามีเอกสาร DP ที่มียอดใน F8 กับด้านล่างไม่เท่ากัน

Navigation:  ระบบบัญชี > เงินสดย่อย > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

1.  พิมพ์เอกสารเบิกชดเชยเงินสดย่อย VR  แล้วขึ้นข้อความ ***ยอดรวมของทุกใบที่เบิก ไม่เท่ากับยอดรวมเป็นเงิน***  ทั้ง ๆ ที่ยอดรวมถูกต้องแล้ว เข้าไปเช็คที่ เอกสาร DP แต่ละใบ  พบว่ามีเอกสาร DP ที่มียอดใน F8 กับด้านล่างไม่เท่ากัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ลบเอกสาร VR ทิ้งออกไป แล้วเข้าไปที่ DP ใบนั้นกด F8 แล้ว ESC จากนั้นก็ไปทำ VR ใหม่