1. เอกสารเบิกชดเชย(VR) ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ในเอกสารจ่ายเงินสดย่อย (DP) ยังมีเลขที่ใบเบิกค้างอยู่

Navigation:  ระบบบัญชี > เงินสดย่อย >

1. เอกสารเบิกชดเชย(VR) ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ในเอกสารจ่ายเงินสดย่อย (DP) ยังมีเลขที่ใบเบิกค้างอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากขณะที่ยกเลิกเอกสารเบิกชดเชยเงินสดย่อย VR อาจจะมีปัญหาในการเชื่อมโยงการทำงานของโปรแกรม

เช่น Index เสีย ทำให้โปรแกรมไม่ได้ตามไปลบข้อมูลในช่องเลขที่ใบเบิก ในเอกสารจ่ายเงินสดย่อย DP ด้วย

วิธีแก้ไข ให้สร้างเลขที่ใบเบิกชดเชย เลขที่เดิมขึ้นมาอีกครั้ง โปรแกรมจะดึงข้อมูลในส่วนรายการขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัติ

จากนั้นจึงทำการยกเลิกใบเบิกชดเชยใบนี้อีกครั้ง