5.  ทำเอกสาร VR ในส่วนที่เป็นการกรอกเลขที่เช็ค ไม่ได้ Enter ผ่านจนเซทใช้คลิกไอคอนเซทด้านบน ก็จะขึ้น Error "ไม่พบหมายเลขเช็ค " ทั้งที่พึ่งเพิ่มใหม่

Navigation:  ระบบบัญชี > เงินสดย่อย >

5.  ทำเอกสาร VR ในส่วนที่เป็นการกรอกเลขที่เช็ค ไม่ได้ Enter ผ่านจนเซทใช้คลิกไอคอนเซทด้านบน ก็จะขึ้น Error "ไม่พบหมายเลขเช็ค " ทั้งที่พึ่งเพิ่มใหม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

cash_Error

 

สาเหตุ เพราะว่าลูกค้าทำเอกสาร VR แล้วกรอกเลขที่เช็คพร้อมจำนวนเงิน  แล้วกดปุ่มบันทึก เลยไม่ได้ enter ผ่านให้ขึ้นหน้าจอ

 

 

ป้อนรายละเอียดเพิ่มเติม  error นี้ขึ้นที่เอกสาร VR ตัวเดียวเอกสารใบจ่ายตัวอื่นถ้ากดบันทึกเลยจะขึ้นหน้าจอป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมให้อยู่แล้ว  น่าจะเป็นปัญหาที่ตัวโปรแกรมเองด้วยกำลังแจ้งพี่เอี๊ยะค่ะ