1. นำบิลขายมาวางบิลเสร็จแล้ว ไฟดับ ทำให้บิลขายในวางบิล และใบวางบิลเองหายไป แล้วทำใบวางบิลใหม่ กลับไม่มีบิลขายให้เลือกอีก

Navigation:  ระบบการเงิน > ใบวางบิล >

1. นำบิลขายมาวางบิลเสร็จแล้ว ไฟดับ ทำให้บิลขายในวางบิล และใบวางบิลเองหายไป แล้วทำใบวางบิลใหม่ กลับไม่มีบิลขายให้เลือกอีก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   เพราะเมื่อไปดูที่หน้า 2 ของบิลขาย [IV] แล้วมีเลขที่ใบวางบิลยังปรากฏอยู่เมื่อกลับไป เพิ่มใบวางบิล

โปรแกรมจะไม่ยอมให้เพิ่ม

วิธีแก้ไข ให้เปิดบิลขายใหม่อีก 1 ใบ แล้วไปเพิ่มใบวางบิลเลขที่เดิมกลับเข้าไปใหม่ แล้วนำบิลขายที่เปิดใหม่ มาวางบิล เมื่อ save

แล้วโปรแกรมจะดึงบิลขายรายการเก่าที่หายไป ขึ้นมาให้ใหม่โดยอัตโนมัติ แล้วค่อยกับไปลบบิลขายที่เพิ่มใหม่ทิ้งทั้งในใบวางบิล และหน้าขายเชื่อ