3.  ใบวางบิล ต้องการดึง IV ที่มีการรับชำระหนี้ไปแล้วบางส่วน และให้ขึ้นยอดชำระบางส่วนด้วย

Navigation:  ระบบการเงิน > ใบวางบิล >

3.  ใบวางบิล ต้องการดึง IV ที่มีการรับชำระหนี้ไปแล้วบางส่วน และให้ขึ้นยอดชำระบางส่วนด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีประยุกต์

 

1. ไปที่ IV ใบที่ต้องการ กด F7 แก้ไขยอดเงิน แล้วใส่ยอดชำระ/ลดหนี้ ให้เป็น 0 ก่อน แล้ว save

2.ไปที่ใบวางบิล ก็จะสามารถดึง IV เบอร์ที่ต้องการได้

3. กลับมาที่ IV เบอร์เดิม กด F7 แก้ไขยอดเงิน แล้วใส่ยอดชำระ/ลดหนี้ ให้เหมือนเดิม แล้ว save

4. ไปที่หน้าจอวางบิล ก็กด F8 Esc ก็จะได้ ค่ะ