4.  ดูงบการเงินแบบไตรมาสใช้ฟิลด์ / สูตรเป็น QTD มีข้อมูล 2 ปี ต้องการดูงวดของไตรมาสที่ 5  คือ งวดที่ 13-15 ซึ่ง เวลาพิมพ์ งบการเงินจะใส่งวดที่ 5 แต่ตัวเลขออกมาไม่ถูกต้อง

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

4.  ดูงบการเงินแบบไตรมาสใช้ฟิลด์ / สูตรเป็น QTD มีข้อมูล 2 ปี ต้องการดูงวดของไตรมาสที่ 5  คือ งวดที่ 13-15 ซึ่ง เวลาพิมพ์ งบการเงินจะใส่งวดที่ 5 แต่ตัวเลขออกมาไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ งวดที่โปรแกรมให้ใส่จะหมายถึงเดือน ซึ่งข้อมูลนี้ใส่งวดที่ 5 ก็หมายถึงเดือน 5 เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการดูงวดที่ 13-15 ให้ใส่ตัวเลข 13 ก็จะได้งบของไตรมาสที่ 5