3.  การนำรายงานงบ ต่าง ๆ ไปออก excel โดยไม่ต้องจัดคอลัมน์

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

3.  การนำรายงานงบ ต่าง ๆ ไปออก excel โดยไม่ต้องจัดคอลัมน์

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

งบทดลอง พิมพ์ที่เมนูบัญชี 5. ข้อ 6. งบทดลอง เลือกแฟ้มข้อมูล (Text File) ใน excel เลือกเป็นความกว้างคงที่

งบดุล หรือ งบบกำไรขาด-ทุน พิมพ์ที่เมนูบัญชี 5 . ข้อ 9. งบการเงิน เลือกแฟ้มข้อมูล(SDF File) ใน excel เลือกเป็นตัวคั่น