12.  มีการสร้างงบการเงินโดยมีเลขที่บัญชีที่นำมาสร้างเป็นจำนวนมาก และทำให้ไม่สามรถลำดับเลขที่บรรทัดต่อเนื่องจากบรรทัดที่ต้องการได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร

 

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

12.  มีการสร้างงบการเงินโดยมีเลขที่บัญชีที่นำมาสร้างเป็นจำนวนมาก และทำให้ไม่สามรถลำดับเลขที่บรรทัดต่อเนื่องจากบรรทัดที่ต้องการได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ที่หน้าจอสร้างงบการเงิน ให้อยู่ที่หน้างบที่กำลังแก้ไข จากนั้นกด <F10> เลือกหัวข้อ ลำดับเลขใหม่ ระบุเลขเริ่มต้น และลำดับที่ต้องการเพิ่มในแต่ละครั้ง เพื่อเว้นช่วงลำดับบรรทัดให้กว้างขึ้น