18. สร้างงบการเงิน  ได้คัดลอกงบการเงินจากต้นฉบับมา  แต่พอกด F8 กับไม่มีรายการ

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

18. สร้างงบการเงิน  ได้คัดลอกงบการเงินจากต้นฉบับมา  แต่พอกด F8 กับไม่มีรายการ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สเหตุ   เนื่องจากรหัสบรรทัด เป็นว่างๆ

 

วิธีแก้ไข    ให้คัดลอกงบจากต้นฉบับใหม่