39. ลูกค้าคัดลอกงบการเงิน แล้วทำไมส่วนของ F8 ไม่มีรายการหรือมีแต่ไม่เหมือนต้นฉบับที่คัดลอกมา ต้องมาคอยแก้รหัสงบให้เหมือนต้นฉบับจึงจะมี F8 มาให้หรือบางครั้งทำไมเวลาลบงบที่ไม่ต้องการออกแล้วโปรแกรมไม่ลบให้เป็นเพราะอะไร

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

39. ลูกค้าคัดลอกงบการเงิน แล้วทำไมส่วนของ F8 ไม่มีรายการหรือมีแต่ไม่เหมือนต้นฉบับที่คัดลอกมา ต้องมาคอยแก้รหัสงบให้เหมือนต้นฉบับจึงจะมี F8 มาให้หรือบางครั้งทำไมเวลาลบงบที่ไม่ต้องการออกแล้วโปรแกรมไม่ลบให้เป็นเพราะอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· สมมติสร้างงบใหม่ขึ้นมา คือ รหัสงบ 1 ตามรูป จะเห็นว่ารหัสงบและรหัสบรรทัดจะเหมือนกัน

bal01

 

·จากนั้นคัดลอกจากรหัสงบ 1 ไปเป็นรหัสงบ 2 จะได้ตามรูป จะเห็นว่ารหัสบรรทัดก็จะเหมือนรหัสงบทุกครั้งไป

bal02

 

·แต่หากคัดลอกจากรหัสงบ 1 ไปเป็นรหัสงบ 3 แล้วมาเปลี่ยนรหัสบรรทัดจาก 3 เป็น 1 ดังรูป

 

bal03

 

 

กรณีนี้จะมีผลดังนี้

1.1 ถ้าแก้ไข F8 ในงบใดงบหนึ่ง คือ งบ 1 หรือ งบ 3 จะมีผลทั้ง 2 งบ เช่น เพิ่มรายการ F8 งบ 3 ให้มีบัญชีรายได้ ตามรูปที่ 1. จะทำให้งบ 1 มีผลตามไปด้วย ตามรูปที่ 2. ดังนี้

                                                                                                         (รูปที่ 1.)

bal04

 

 

                                                                                           

  (รูปที่ 2.)

bal05

 

 

1.2 กรณีต้องการเพิ่มงบเป็นงบที่ 4 ให้มี F8 เหมือนกันกับงบ 1 หรือ 3  จะต้องคัดลอกจากงบที่ 1 (ดูรูปที่ 2. ในข้อ1.) เท่านั้น (คือต้องคัดลอกจากงบที่เป็นต้นฉบับ สังเกตุจากรหัสงบและรหัสบรรทัดต้องเหมือนกัน) จึงจะได้ F8 ที่เหมือนกัน แต่หากไปคัดลอกจากงบที่ 3 มาเป็นงบ 4 ผลลัพธ์ที่ได้คือ F8 จะว่าง ๆ หรือ F8 ไม่เหมือนต้นฉบับงบ 3 เลย (สังเกต:มีแค่ 3รายการ) ดังรูป

 

bal06

 

แต่หากเราคัดลอกจากงบ 1. ซึ่งมีรหัสบรรทัดเป็น 1 เหมือนกัน จะทำให้งบ 4 ได้ผลลัพธ์เหมือนต้นฉบับค่ะ ดังรูป

 

bal07

 

1.3 กรณีต้องการลบงบการเงินที่ไม่ใช้ออก จะลบได้เฉพาะงบที่มีรหัสบรรทัดไม่ซ้ำกับงบอื่นเท่านั้นค่ะ  จากตัวอย่างสรุปรูปทั้งหมดได้ดังนี้        

- งบ 1.        รหัสงบ 1.

- งบ 2.        รหัสงบ 2.

- งบ 3.        รหัสงบ 1.

- งบ 4.        รหัสงบ 4.

หากทำการลบ (Alt+D) งบ 2 และ 4 จะสามารถลบได้ค่ะ  แต่หากลบงบ 1 หรืองบ 3 โปรแกรมจะไม่ลบให้เพราะมีรหัสบรรทัดซ้ำกันอยู่ แต่ถ้าเราเปลี่ยนรหัสบรรทัด

งบ 3. จากเลข 1 เป็นเลขอื่นไปก่อน เช่น เป็นเลข 7 แล้วมาลบงบ 1 จะสามารถลบได้แล้วค่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้แจ้งทางโปรแกรมเมอร์ไปแล้ว จะปรับปรุงโปรแกรมให้กรณีที่คัดลอกแล้ว F8 หายไปหรือF8ไม่เหมือนต้นฉบับ และกรณีที่ลบงบจะให้มีคำเตือนขึ้นมาประมาณว่า

‘ไม่สามารถลบได้เนื่องจากมีรหัสบรรทัดซ้ำกับงบอื่น’ ....อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ