33. การสร้างและแก้ไขงบการเงิน ถ้าต้องการให้ออกแผนกในส่วนหัวรายงานต้องใช้คำสั่ง

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

33. การสร้างและแก้ไขงบการเงิน ถ้าต้องการให้ออกแผนกในส่วนหัวรายงานต้องใช้คำสั่ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

\DEP        =   ชื่อย่อแผนกไทย                    

\DEPT         =   ชื่อเต็มแผนกไทย