32. สร้างงบการเงิน ถ้ามีการกำหนด ฟิลด์/สูตร เป็น QTD BD (ยอดงบประมาณประจำไตรมาส) แล้วใจโครงสร้างของงบ มีการใส่ช่องข้อมูลเป็น BEG , INV  โปรแกรมเวอร์ชั่น WINDOWS  ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ จะมี ERROR แล้วหลุดออกจากโปรแกรม

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

32. สร้างงบการเงิน ถ้ามีการกำหนด ฟิลด์/สูตร เป็น QTD BD (ยอดงบประมาณประจำไตรมาส) แล้วใจโครงสร้างของงบ มีการใส่ช่องข้อมูลเป็น BEG , INV  โปรแกรมเวอร์ชั่น WINDOWS  ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ จะมี ERROR แล้วหลุดออกจากโปรแกรม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมแก้ไข วันที่ 28  ต.ค. 51