9.  สำรองข้อมูล ชื่อไฟล์ backup.5  ไว้ที่เก็บข้อมูลที่ใดที่หนึ่งเช่น สำรองที่ D:  ภายใต้  D:

ก็จะมี ไฟล์ backup.5 ขึ้นมาให้ แต่ถ้าสำรองครั้งต่อไป เป็นชื่อ ไฟล์ love.5 ภายใต้  D: เหมือนกัน ไฟล์ backup.5 ที่เคยสำรองก่อนหน้านี้จะถูกลบทิ้งอัตโนมัติ ดังนั้น D: ก็จะเหลือ ไฟล์เดียวคือ love.5 เท่านั้น

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

9.  สำรองข้อมูล ชื่อไฟล์ backup.5  ไว้ที่เก็บข้อมูลที่ใดที่หนึ่งเช่น สำรองที่ D:  ภายใต้  D:

ก็จะมี ไฟล์ backup.5 ขึ้นมาให้ แต่ถ้าสำรองครั้งต่อไป เป็นชื่อ ไฟล์ love.5 ภายใต้  D: เหมือนกัน ไฟล์ backup.5 ที่เคยสำรองก่อนหน้านี้จะถูกลบทิ้งอัตโนมัติ ดังนั้น D: ก็จะเหลือ ไฟล์เดียวคือ love.5 เท่านั้น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้สำรองไฟล์เป็นชื่ออื่นที่ไม่ใช่ backup.5