15. กำหนดบริษัทใหม่ เลือกข้อ 1. คัดลอกข้อมูลจากแผ่นตัวอย่าง โดยเลือกไฟล์ Express.5 ที่สำรองไว้ ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

15. กำหนดบริษัทใหม่ เลือกข้อ 1. คัดลอกข้อมูลจากแผ่นตัวอย่าง โดยเลือกไฟล์ Express.5 ที่สำรองไว้ ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   นื่องจาก ไฟล์ ISINFO.DBF เสีย

 

วิธีแก้ไข

1. ให้กำหนดบริษัทใหม่ขึ้นมาก่อน โดยคัดลอกข้อมูลเปล่า จากนั้น

2. ให้ทำคลายไฟล์ Express.5 อีกโฟลเดอร์หนึ่งแล้วก๊อบไฟล์นี้โฟลเดอร์นี้ไปวางในบริษัทใหม่ที่สร้างจากข้อ 1. ยกเว้นไฟล์ ISINFO.DBF