14. สำรองข้อมูลไม่ได้ ขึ้นข้อความนี้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

14. สำรองข้อมูลไม่ได้ ขึ้นข้อความนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

back01

สาเหตุ   เนื่องจากลูกค้าป้อนที่เก็บปลายทาง เป็นชื่อเครื่อง

back02