เวลากรอกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะมีช่อง กลุ่ม จะใส่ตัวเลขใด

Navigation:  ระบบการเงิน >

เวลากรอกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะมีช่อง กลุ่ม จะใส่ตัวเลขใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

tax2

กลุ่ม จะหมายถึงประเภทเงินได้ ตามใบแนบด้านล่าง จะมี 5 กลุ่ม สำหรับ ภงด.2

 

TAX2-2