16. ที่ทะเบียนทรัพย์สิน  ทรัพย์สินซื้อวันที่ 15/02/50  มีราคาทุน 22,000 บาท  ราคาซาก 1 บาท  อายุการใช้งาน 5 ปี  คิดค่าเสื่อมรายเดือน  ดูที่หน้า  2  งวดที่  14  ค่าเสื่อมราคาเป็น  -29 ล้าน  และงวดที่  15  ค่าเสื่อมราคาเป็น  29 ล้านบาท  แต่ดูยอดรวมต่อปีแล้วถูกต้อง  (รอบบัญชีเป็นปี 49 -50)

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

16. ที่ทะเบียนทรัพย์สิน  ทรัพย์สินซื้อวันที่ 15/02/50  มีราคาทุน 22,000 บาท  ราคาซาก 1 บาท  อายุการใช้งาน 5 ปี  คิดค่าเสื่อมรายเดือน  ดูที่หน้า  2  งวดที่  14  ค่าเสื่อมราคาเป็น  -29 ล้าน  และงวดที่  15  ค่าเสื่อมราคาเป็น  29 ล้านบาท  แต่ดูยอดรวมต่อปีแล้วถูกต้อง  (รอบบัญชีเป็นปี 49 -50)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ ตรวจสอบรอบบัญชีพบว่า  รอบที่ 14 วันสิ้นงวดเป็น 29/02/50 ซึ่งผิด เป็นเพราะโปรแกรมเก่าเป็นปี 2005 รอบบัญชีจะยอมให้ใส่รอบบัญชีเพี้ยน ๆ

วิธีแก้ไข โดยให้มา Update แล้วแก้วันสิ้นงวดที่ 14 ให้เป็น 28/02/50 แล้วคำนวณทรัพย์สินใหม่