10.  ซื้อทรัพย์สิน โดยระบุวันที่ซื้อ 01/04/2006 พอกด F4 ไปหน้า 2 ช่องปีปัจจุบัน โปรแกรมคิดค่าเสื่อมให้ตั้งแต่งวดที่ 1 เลย ซึ่งจริง ๆ ควรเริ่มคิดที่งวด 4 เช็ครอบบัญชีเป็น 01/01/2549

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

10.  ซื้อทรัพย์สิน โดยระบุวันที่ซื้อ 01/04/2006 พอกด F4 ไปหน้า 2 ช่องปีปัจจุบัน โปรแกรมคิดค่าเสื่อมให้ตั้งแต่งวดที่ 1 เลย ซึ่งจริง ๆ ควรเริ่มคิดที่งวด 4 เช็ครอบบัญชีเป็น 01/01/2549

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   ในการกำหนดค่าเริ่มต้น ในส่วนระบบปีที่ใช้เลือกไว้เป็น พุทธศักราช ฉะนั้นเมื่อใส่วันที่ซื้อเป็น 01/04/2006

โปรแกรมจึงมองเป็น ปี พ.ศ. 2006 ก็เลยคิดค่าเสื่อมให้ตั้งแต่งวด 1 ในปี 2549

วิธีแก้ไข   ให้แก้ไขวันที่ซื้อจากวันที่ 01/04/2006 เป็น วันที่ 01/04/2549  โปรแกรมจึงจะคิดให้ถูกต้อง