25. ตัวโปรแกรมสำเร็จรูป ต้องคิดค่าเสื่อมไหม ถ้าคิด คิดกี่ปี

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

25. ตัวโปรแกรมสำเร็จรูป ต้องคิดค่าเสื่อมไหม ถ้าคิด คิดกี่ปี

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

     สรุป ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 

1.  คิดเป็นค่าใช้จ่ายเต็มทั้งจำนวน

2.  ถ้าจะนำมาคิดค่าเสื่อมราคา สามารถคิดได้ 5 ปี