23. รอบบัญชีปี 54 ซื้อทรัพย์สินวันที่ 01/01/54 คิดค่าเสื่อม 20%ต่อปี ใส่ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง และคำนวณเองถึงวันที่เป็นวันที่ 01/07/54 ปรากฏว่าค่าเสื่อมคำนวณเป็นเลขติดลบมาให้

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

23. รอบบัญชีปี 54 ซื้อทรัพย์สินวันที่ 01/01/54 คิดค่าเสื่อม 20%ต่อปี ใส่ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง และคำนวณเองถึงวันที่เป็นวันที่ 01/07/54 ปรากฏว่าค่าเสื่อมคำนวณเป็นเลขติดลบมาให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ass23

 

สาเหตุ    เพราะว่า ใส่ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง เยอะเกินไป จริงๆ ต้องใส่แค่ 99.90 ลูกค้าใส่ไป 200 ซึ่งค่าเสื่อมต่อปีเป็น 199.80 โปรแกรมจึงติดลบให้ 0.20