17. ลูกค้า อัพโปรแกรม 194 แล้วสามารถคีย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่หน้าจอรายละเอียดลูกค้าได้มากกว่า 13 หลัก คีย์ได้ 15 หลัก

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

17. ลูกค้า อัพโปรแกรม 194 แล้วสามารถคีย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่หน้าจอรายละเอียดลูกค้าได้มากกว่า 13 หลัก คีย์ได้ 15 หลัก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากว่า ลูกค้าคีย์จากเมนูภาษาอังกฤษ พี่โปรแกรมเมอร์เราตั้งใจให้เป็นแบบนั้น ว่าภาษาอังกฤษสามารถคีย์ได้ 15 หลัก เผื่อไว้ใช้กับต่างประเทศ