15. ลูกค้าคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่แล้วขึ้น error ว่า ยอดที่คำนวณได้ไม่ถูกต้อง แล้วขึ้นตัวเลข 0 กับ -0 เนื่องจาก re ใบนี้ลูกค้า เอา iv หักลบกับ SR ตัวเลขเป็น 0 ไม่มีการรับเงิน เป็นเฉพาะ window 7 แต่ xpคำนวณแล้วไม่เจอ

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

15. ลูกค้าคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่แล้วขึ้น error ว่า ยอดที่คำนวณได้ไม่ถูกต้อง แล้วขึ้นตัวเลข 0 กับ -0 เนื่องจาก re ใบนี้ลูกค้า เอา iv หักลบกับ SR ตัวเลขเป็น 0 ไม่มีการรับเงิน เป็นเฉพาะ window 7 แต่ xpคำนวณแล้วไม่เจอ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ

เป็นที่ตัว window 7 มันคำนวณค่อนข้างละเอียดกว่า windows xp ตอนนี้พี่เอี๊ยะแก้โปรแกรมแล้วช่วงวันที่ 12/3/56  ถ้าต้องการอัพ ต้องแจ้งที่พี่เอี๊ยะโดยตรง