12.  ถ้าต้องการค้นหาชื่อลูกค้าในเมนูขายข้อ 6 โดยจำได้แค่บางคำในชื่อเท่านั้นสามารถทำได้โดย   กด Alt+K แล้วพิมพ์ว่า  ‘คำที่ต้องการค้นหา’$ARMAS->CUSNAM

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

12.  ถ้าต้องการค้นหาชื่อลูกค้าในเมนูขายข้อ 6 โดยจำได้แค่บางคำในชื่อเท่านั้นสามารถทำได้โดย   กด Alt+K แล้วพิมพ์ว่า  ‘คำที่ต้องการค้นหา’$ARMAS->CUSNAM

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

มีข้อแม้ว่า ต้องเป็น master file เท่านั้น และสามารถใช้กับหน้าจออื่นได้ด้วย