29. เครื่อง Mac ของ Apple สามารถใช้งานกับExpress ได้หรือไม่

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

29. เครื่อง Mac ของ Apple สามารถใช้งานกับExpress ได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

หากเป็นรันโปรแกรม Express บน ระบบ Mac OS นั้นเลย ตอบว่าทำไม่ได้ครับ เพราะโปรแกรม

เอ็กซ์เพรสเป็น Win32 Application (โปรแกรมสำหรับรันบนระบบ Windows 32 บิท)

*** แล้วมีทางออกอื่นหรือไม่ หากเครื่องของลูกค้าเป็นเครื่อง Mac

ตอบว่ามี แต่ก็ยังคงต้องอาศัยโปรแกรมอื่น เข้ามาช่วยอย่างเช่น ใช้โปรแกรม VMWare,Parallel Desktop เพื่อ  ทำการสร้างเครื่องจำลองและทำการติดตั้งระบบปฏิบัตการ Windows เข้าไป ในกรณีแบบนี้แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้เครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องลูกในวงแลน  แต่ถ้าหากจะใช้วิธีการดังกล่าวมาทำเป็นเครื่องแม่ในวงแลน ไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากทางโปรแกรมเมอร์จะไม่ให้ลงทะเบียนเนื่องจากรหัสเครื่องที่ gen ออกมาจะไม่มีรหัสของฮาร์ดดิสก์