42.  เครื่องที่เป็นวินโดวส์ 7 64 bit เปิดเมนูการทำงานซ้อนกันไม่ได้เลย จะขึ้น error not responding ตลอด แต่อีกเครื่องเป็น XP เปิดซ้อนกันได้ปกติ

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

42.  เครื่องที่เป็นวินโดวส์ 7 64 bit เปิดเมนูการทำงานซ้อนกันไม่ได้เลย จะขึ้น error not responding ตลอด แต่อีกเครื่องเป็น XP เปิดซ้อนกันได้ปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข เครื่องที่มีปัญหาให้เปลี่ยนการเรียกเข้าโปรแกรมจากการแมพไดร์ เป็นการเข้าตาม path เลย ก็จะใช้งานได้ปกติ