37. ลูกค้าเป็น Windows 7  ลูกค้าจะFormat ลงWinใหม่  ก็เลยจะสอนลูกค้า Back up ข้อมูลก่อนที่จะFormat  โปรแกรมลูกค้าอยู่ที่ C:\Program File\Express\ExpressA แต่พอเข้าไปตามPath กลับมองไม่เห็น โฟลเดอร์ExpressA

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

37. ลูกค้าเป็น Windows 7  ลูกค้าจะFormat ลงWinใหม่  ก็เลยจะสอนลูกค้า Back up ข้อมูลก่อนที่จะFormat  โปรแกรมลูกค้าอยู่ที่ C:\Program File\Express\ExpressA แต่พอเข้าไปตามPath กลับมองไม่เห็น โฟลเดอร์ExpressA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 วิธีแก้ไข     VirtualStore มันเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ Windows Vista และ 7 มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมเก่าๆ เข้าถึงพื้นที่หรือไฟล์ที่สำคัญๆ ของระบบ Windows ได้ (เช่น โฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้ Program Files หรือการเขียนอ่านไฟล์ .ini)  โดย Windows (vista และ 7) จะใช้วิธี สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ภายใต้ C:\Users\ชื่อuserที logon\AppData\Local\VirtualStore\     เช่น C:\Users\VEK\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ExpressI   แต่หลอกให้โปรแกรมเก่าๆ เข้าใจว่ามันกำลังทำงานอยู่ใน C:\Program Files\ExpressI จริงๆ            

**ถ้าเราพยายามจะเข้าไปหาไฟล์โดยตรงๆ ที่ C:\Program Files\ExpressI ก็จะหาไม่พบ  ดังนั้น ควรที่จะติดตั้งโปรแกรม ในPath ที่หลีกเลี่ยงการทำงานของVirtualStore เช่น D:\ExpressA