19. เข้าโปรแกรมทาง SHOTCUT ปกติ เข้าไปแล้วขึ้น Error isrun1 เช็คจากรหัสเครื่อง ดูจาก drive ที่เก็บโปรแกรมปรากฎว่าเป็น drive d: จึงให้ลองไป สร้าง SHOTCUT ใหม่โดยเลือกจาก DRIVE Z: อีกครั้งหนึ่ง พอเข้าโปรแกรม ก็ยังปรากฎเป็น DRIVE D: อยู่ ให้เข้าตรงๆที่ My Computer เลือก Drive Z: ดับเบิ้ลคลิกที่ Expressi.exe เลยก็ยังปรากฎเป็น Drive d:\ อยู่ เลยลองให้เข้าทาง Dos ปรากฎว่าเข้าได้ขึ้นเป็น Drive z:\

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

19. เข้าโปรแกรมทาง SHOTCUT ปกติ เข้าไปแล้วขึ้น Error isrun1 เช็คจากรหัสเครื่อง ดูจาก drive ที่เก็บโปรแกรมปรากฎว่าเป็น drive d: จึงให้ลองไป สร้าง SHOTCUT ใหม่โดยเลือกจาก DRIVE Z: อีกครั้งหนึ่ง พอเข้าโปรแกรม ก็ยังปรากฎเป็น DRIVE D: อยู่ ให้เข้าตรงๆที่ My Computer เลือก Drive Z: ดับเบิ้ลคลิกที่ Expressi.exe เลยก็ยังปรากฎเป็น Drive d:\ อยู่ เลยลองให้เข้าทาง Dos ปรากฎว่าเข้าได้ขึ้นเป็น Drive z:\

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เครื่องติดไวรัส