16. มี harddiskในเครื่อง server 2 ลูก ลูกหนึ่งเป็น sata อีกลูกหนึ่งเป็น ide ซึ่งถ้าค่าปกติ ของ cmos ของเครื่องคอมพ์จะให้ ide เป็น master ไปแล้ว sata เป็น slave ซึ่งลูกค้าลงโปรแกรมที่ sata

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

16. มี harddiskในเครื่อง server 2 ลูก ลูกหนึ่งเป็น sata อีกลูกหนึ่งเป็น ide ซึ่งถ้าค่าปกติ ของ cmos ของเครื่องคอมพ์จะให้ ide เป็น master ไปแล้ว sata เป็น slave ซึ่งลูกค้าลงโปรแกรมที่ sata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เมื่อลูกค้าถอด hd ของ ide  ออก   cmos ของเครื่องจะเซท hd ของsata ให้เป็น master แทน  ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถเล่นโปรแกรมได้ จะขึ้น -330 Tag name not found ISRUN1