2.  มีการสร้างรหัสเจ้าหนี้ และลูกหนี้เหมือนกัน ทำให้เวลาใส่ Alt+R ไว้จะกลายเป็นหมายเหตุข้อความเดียวกัน ทั้งเจ้าหนี้ และลูกหนี้

Navigation:  ระบบซื้อ > เจ้าหนี้ >

2.  มีการสร้างรหัสเจ้าหนี้ และลูกหนี้เหมือนกัน ทำให้เวลาใส่ Alt+R ไว้จะกลายเป็นหมายเหตุข้อความเดียวกัน ทั้งเจ้าหนี้ และลูกหนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·  เพราะฉะนั้น ไม่ควรสร้างซ้ำกัน