1.  ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่าย

Navigation:  ระบบซื้อ > เจ้าหนี้ >

1.  ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่าย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

· ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่าย VERSION DOS จะมีแค่ 2 บรรทัด แต่สำหรับ VERSION WINDOWS จะมี 3 บรรทัดแล้ว