3. ต้องการแก้ไขสถานที่ส่งของทางด้านผู้จำหน่าย ปกติจะไม่มีเมนูหรือหัวข้อให้แก้ไข

Navigation:  ระบบซื้อ > เจ้าหนี้ >

3. ต้องการแก้ไขสถานที่ส่งของทางด้านผู้จำหน่าย ปกติจะไม่มีเมนูหรือหัวข้อให้แก้ไข

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้เพิ่มรหัสลูกค้าขึ้นมาใหม่ 1 รหัส โดยใส่รหัสเป็น @ ทั้งหมด โปรแกรมจะดึงสถานที่ส่งของทางด้าน

ผู้จำหน่ายมาให้เองอัตโนมัติ ในแถบของสถานที่ส่งของในรหัสลูกค้าที่เราสร้างขึ้น

 

err_exp03