1.  กรณีที่นำเอกสารรับมัดจำ มาหักในเมนูรับชำระหนี้ และใบวางบิลได้

Navigation:  ระบบขาย > รับเงินมัดจำ >

1.  กรณีที่นำเอกสารรับมัดจำ มาหักในเมนูรับชำระหนี้ และใบวางบิลได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· ต้องเป็นโปรแกรมVersion Win 1.0 หรือถ้าเป็น Version Dos ก็ต้องเป็น 5.0 เท่านั้น

· ต้องป้อนประเภทราคาในใบรับมัดจำให้เป็น 0

·  เป็นทั้งกรณีจ่ายเงินมัดจำด้วย