3.  เปิดเอกสารIV มีการตัดเงินมัดจำมากกว่า 1ใบ โดยใช้การใส่จุดAI… หลังจากนั้นก็ไปใส่จำนวนเงินที่ตัดในช่องยอดที่ตัดไปแล้วตรง CTRL+F8 ของ AI ที่อ้างถึงแต่ละตัว ช่องตัดเงินมัดจำเรียบร้อยจะแสดงเป็น Y แต่ช่องวันที่เรียบร้อยไม่ปรากฏแค่บางใบ

Navigation:  ระบบขาย > รับเงินมัดจำ >

3.  เปิดเอกสารIV มีการตัดเงินมัดจำมากกว่า 1ใบ โดยใช้การใส่จุดAI… หลังจากนั้นก็ไปใส่จำนวนเงินที่ตัดในช่องยอดที่ตัดไปแล้วตรง CTRL+F8 ของ AI ที่อ้างถึงแต่ละตัว ช่องตัดเงินมัดจำเรียบร้อยจะแสดงเป็น Y แต่ช่องวันที่เรียบร้อยไม่ปรากฏแค่บางใบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เอกสาร AI มีการรับชำระมาเป็นเช็ค และมีการกรอกยอดที่ตัดไปแล้วก่อนที่จะมีการผ่านเช็ค ทำให้วันที่เรียบร้อยไม่แสดงให้ (ถ้าAI มีการชำระเป็นเงินสดวันที่เรียบร้อยก็จะแสดงให้ปกติ) ปัญหานี้จะเกิดในกรณีใส่จุด AI… เท่านั้น

 

วิธีแก้ไข ต้องทำการผ่านเช็คก่อนที่จะคีย์ตัดมัดจำ

 

หมายเหตุ ในเอกสาร AI ที่ตัดแล้วแต่วันที่เรียบร้อยไม่แสดงให้ หลังจากปิดประมวลผลโปรแกรมจะไม่ได้ล้างเอกสารออกไปให้ ต้องลบเอกสารปีเก่าออกเอง